แผ่นฝ้าอะคูสติก (Acoustic Board)

แผ่นฝ้าอะคูสติก (Acoustic Board) ตราดับเบิ้ลอาร์ เป็นแผ่นฝ้าเพดานสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ช่วยในการลดเสียงสะท้อนและดูดซับเสียงได้ถึง 74% และวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตทำมาจาก Mineral Fiber
ที่มีความหนาแน่นสูงแต่ให้น้ำหนักที่เบา จึงสามารถติดตั้งหรือใช้งานกับระบบโครงคร่าวแขวนได้อย่างดีเยี่ยม
 
 
 

RR Acoustic Board
 


 
 
  ผลงานแผ่นอะคูสติกบอร์ด  
 
ลำดับ   ชื่อโครงการ / สถานที่
รายชื่อลูกค้า
 1.  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  หจก.รินทร์รัตน์
 2.  หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 3.  อาคารเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์ จ.ร้อยเอ็ด  หจก.พรชัยร้อยเอ็ดก๊าซ
 4.  อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  บจก.ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น
 5.  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  หจก.รินทร์รัตน์
 6.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  หจก.ปากน้ำโพชุมทอง
 7.  ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  หจก.นนท์ชนะวิศวกรรม
 8.  อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยปัตตานี  บจก.สมมิตรคอนสตรัคชั่น
 9.  โรงเรียนบ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  โรงเรียนบ้านหว้า ต.โนนทัน จ.ขอนแก่น
 10.  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บจก.สุรพาณิชย์อาลูเนียม
 11.  อาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  หจก.พี.พี.กาฬสินธุ์
 12.  อาคารสำนักงานบริการลูกค้า กสท โทรคมนาคม จำกัด
 (มหาชน) จังหวัดมุกดาหาร
 บจก.เอ็น.โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค
 13.  อาคารสำนักงาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  Three Dolphins Resort Co.,Ltd
 14.  อาคารเรียน 84 พรรษา
 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดเลย
 หจก.ออลอะเบาท์คอนสตรัคชั่น
 15.  โรงเรียนดนตรีเสนาเพลส กรุงเทพฯ  โรงเรียนดนตรีเสนาเพลส
  16.   สำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี  ร้านเอสทีเสถียรการช่าง
 17.  โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ต.หนองสองห้อง
 อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
 18.  สถานีวิทยุ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ร้านเจวัน
 19.  ห้องบันทึกเสียงหมู่บ้านสุรินดา จังหวัดขอนแก่น  หจก.ยศสุนทรเน็ตเวิร์ค
 20.  อาคาร C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บจก.มะลิทอง
 21.  กองบังคับการตำรวจ จ.ขอนแก่น  หจก.สมบัติก่อสร้างหนองบัวโคก
 22.  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 หจก.ศรีสมดีการโยธา
 23.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด  หจก.ก้องวัสดุ 101
 24.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  หจก.ก้องวัสดุ 101
 25.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  หจก.บรบือพรเทพ
 26.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรท่าตูม จังหวัดกาฬสินธฺุ์  หจก.บรบือพรเทพ
 27.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์  หจก.ปิยะศิลป์พัฒนา
  28.   อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดม จังหวัดสุรินทร์  บจก.สุรินทร์ชัยพัฒนา
  29.  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  หจก.เอ็กซ์เปิร์ตคอนสตรัคชั่น 999
  30.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรส่องดาว จังหวัดสกลนคร  หจก.ทวีทรัพย์ก่อสร้าง (1994)
  31.  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
  32.  ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  บจก.เสริมชัยแปรรูปไม้
   33.   สำนักงานตึกกรุงไทยแอกซ่า  บจก.นิวไทป์กรุ๊ป
  34.  Sony STT Conference Room
 นิคมฯ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
 บจก.ไพรม์บิ้ลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  35.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม  หจก.ปริญญากรณ์
  36.   อาคารสำนักงาน บจก.ไทยเบฟเวอเรจ  บจก.เยส.เฟอร์นิเจอร์
  37.  อาคารทดแทนสถานีตำรวจภูธรหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง
  38.  ปรับปรุงอาคารศูนย์รวมกิจกรรมทหารกองประจำการ
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 หจก.อรุณีก่อสร้างท่าบ่อ
 39.  ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  บจก.คาส คอนสตรัคชั่น
     
     อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10-8-2018
  *** ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นผลงานบางส่วนของบริษัท

Current Pageid = 35